Skandinavisk nettverksmøte for AMK

Hotell Terminus 12. og 13. juni 2024

 

Klikk på tittelen for å se presentasjonen.

Bærekraftige løsninger i AMK – hvordan møte fremtidens behov (10-års perspektiv)

 

Tema 1 – Beslutningsstøtte/ triage/ prioritering

Temaansvarlig: Emil Iversen

Velkommen 
Guttorm Brattebø – KoKom
Bærekraftige løsninger i AMK
Helen Brandstorp – Helsedirektoratet
NIMN – bruk av beslutningsstøtteverktøy vs. operatørenes fagkyndighet
Bjørn Jamtli – Helsedirektoratet
POL (Prehospital operativ läkare) – ett års erfarenhet
Simon Morelli – Sjukvårdens Larmcentral Västmanland

Bias och brus – Vad påverkar vårt beslutsfattande
Martin Lindblad och Per Örninge –  Sjukvårdens Larmcentral Västra Götalandsregionen

Projekt Dansk Indeks 2025 – et samarbejde mellem de 5 regioners AMK Vagtcentraler om en ennemgribende revidering af Dansk Indeks.
Ole Laulund – Sundhedsfaglig visitation, Region Syddanmark

Tema 2 – Ivaretakelse av ansatte / rekruttere og beholde ansatte

Temaansvarlig: Guttorm Brattebø

Ivaretagelse av personell som har vært utsatt for belastende hendelser, erfaringer fra sjøforsvaret
Jarle Eid – Institutt for samfunnspsykologi Universitet i Bergen
Värmland – Uppstart Larmcentral, bemanning, Rutiner
Anna Lövenhamn – Sjukvårdens Larmcentral Värmland
Påbud fra Arbejdstilsynet omkring høje følelsesmæssige krav i arbejdet med 1-1-2 opkald
Rikke Petersen – 1-1-2 Akutberedskabet Region Hovedstaden

Tema 3 – Kompetanse

Temaansvarlig: Magnus Hjortdal

Videreutdanning i medisinsk nødmeldetjeneste ved OsloMet
Magnus Hjortdal – AMK Oslo/OsloMet
Enhetlig grunnopplæring for operatører i medisinsk nødmeldetjeneste – KoKoms grunnkurs
Leif Erik Gangmark – AMK Oslo/ KoKom
SVARAR – En strukturerad modell för vårdintervju
Martin Lindblad – Sjukvårdens Larmcentral Västra Götalandsregionen

Certifiering – Att säkerställa kompetens i ett komplext och utmanande arbete
Martin Staf – Sjukvårdens Larmcentral Västmanland
Nationale uddannelse for sundhedsfaglige visitatorer og efteruddannelses modul, udarbejdet i et tværregionalt samarbejde.
Britta Thomsen – AMK Region Sjælland

Tema 4 – Teknologi

Temaansvarlig: Åge C Jensen

Kort info om R-AMK forum Norge
Steinar Einvik – Representant fra R-AMK forum Trondheim
AI i og muligheter innen medisinsk nødmeldetjeneste
Christian Autenried – Helse Vest IKT
AMK-IKT – nytt nasjonalt IKT verktøy i Norge
Oddbjørn Hagen – AMK IKT prosjektet

Kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK)
Lars Erik Halvorsen – HDO
Bruk av AI for identifisering av slag
Stig Nikolaj Blomberg -Præhospitalt Center, Region Sjælland
AI för ambulansprioritering: Från modell till verklighet
Douglas Spangler – Sjukvårdens Larmcentral Uppsala

 

Tema 5 – Samhandling / oppgaveløsninger / oppgaveglidning

Temaansvarlig: Vibeke Realfsen

Bedre udnyttelse af præhospitale ressourcer i forbindelse med travlhed på 112
Steffen Carlsen – AMK vagtcentralen, Region Midtjylland, Danmark
Robusthed i regionernes håndtering af sundhedsrelaterede 112-opkald
Kim Pedersen – AMK Vagtcentralen, Region Syddanmark
Prehospital akutpsykiatri
Heléne Thorsell – Sjukvårdens Larmcentral Uppsala

Differentiering av mobila enhet – ett projekt för god nära vård
Jürgen Staub – MLA SvLc och 1177 på telefon
Tilstedeværende AMK-lege – prosjekt ved St.Olavs hospital Trondheim
Ole Erik Ulvin – St.Olavs hospital og stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Christoffer Strøm – Avdeling for AMK-sentral og Pasientreiser, St.Olavs hospital, Trondheim, Norge
Forskning – status og fremtidige samarbeidsmuligheter
Erika Frischknecht Christensen – Centre for Prehospital and Emergency Research, Aalborg

Loading