Faglig referansegruppe

Svein A. Monsen

Leder for Faglig referansegruppe

Helse Nord
E: Svein.Arne.Monsen@Helgelandssykehuset.no

Jan Erik Nilsen

NAKOS
E: jen@nakos.no

Tone Slåke

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi: NKT-Traume
E: tone.slake@traumatologi.no

Siri-Linn Schmidt Fotland

NKLM (Legevaktsmedisin)
E: Siri-Linn.fotland@uni.no

Anette Fosse

Leder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin
E: anettfos@online.no

Hans K. Madsen

Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DBS)
E: Hans.Madsen@dsb.no

Steinar Olsen

Helsedirektoratet, avdeling medisinsk nødmeldetjenste
E: steinar.olsen@helsedir.no

Marita Lysstad Bjerke

LHL (Hjerte og lungesyke) Brukerorganisasjon

Atle Utkilen

LPP (landsfor pårørende psyk helse) Brukerorganisasjon
E: atle@adu.no

Steinar Bjørnås

Arild Østergaard

Helse Sør-Øst
E: UXSRIL@ous-hf.no

Geir Sverre Braut

Helse Vest, Helse Stavanger forskningsavdelingen
E: Geir.Sverre.Braut@helse-stavanger.no