Faglig referansegruppe

Svein A. Monsen

Leder for Faglig referansegruppe

Helse Nord

Jo Kramer-Johansen

NAKOS

Tone Slåke

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi: NKT-Traume

Jesper Blinkenberg

NKLM (Legevaktsmedisin)

Anette Fosse

Leder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Siri Martine Munkeby

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Steinar Olsen

Helsedirektoratet, avdeling medisinsk nødmeldetjenste

Merethe Landaas

LHL 

Jon-Ola Wattø

Helse Midt

Arild Østergaard

Helse Sør-Øst

Geir Sverre Braut

Helse Vest, Helse Stavanger forskningsavdelingen

Christine Lingjærde

LPP – Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse