Faglig referansegruppe

Svein A. Monsen

Leder for Faglig referansegruppe

Helse Nord

Jo Kramer-Johansen

NAKOS

Tone Slåke

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi: NKT-Traume

Siri-Linn Schmidt Fotland

NKLM (Legevaktsmedisin)

Anette Fosse

Leder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Hans K. Madsen

Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DBS)

Steinar Olsen

Helsedirektoratet, avdeling medisinsk nødmeldetjenste

Merethe Landaas

LHL 

Steinar Bjørås

Helse Midt

Arild Østergaard

Helse Sør-Øst

Geir Sverre Braut

Helse Vest, Helse Stavanger forskningsavdelingen