Høringer

Høring Trippelvarsling

Høring Nasjonal veileder for legevakt

Høring Nasjonal veileder for akutthjelpere

Høring Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder almennlegetjenesten

Høring Masterstudium i klinisk sykepleie ved VID

Høringsuttalelse Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Høring Nasjonal veileder for masseskadetriage

Høring Evne til å håndtere masseskader

Innspill til ny versjon Telefonråd KoKom

Svarskjema Oppfølging etter rusmiddeloverdose. (innspill KoKom)

Høring Vurdering av endringer i akuttmedisinforskriften som gjelder kompetansekrav i ambulansetjenesten

Høring-Bruk-av-helseopplysninger

 396 total views,  2 views today