Høringer

Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning,
ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)

Forslag til endringer i akutt­medisinforskriften § 21

Nødnett – felles sambandsreglement for Nødnett- oppdatering

Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) Kun digitalt

Høring-Bruk-av-helseopplysninger

Høring Vurdering av endringer i akuttmedisinforskriften som gjelder kompetansekrav i ambulansetjenesten

Innspill til ny versjon Telefonråd KoKom

Innspill til Trippelvarslingskort Engelsk

Høring Evne til å håndtere masseskader

Høring Nasjonal veileder for masseskadetriage

Høringsuttalelse Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Høring Masterstudium i klinisk sykepleie ved VID

Høring Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder almennlegetjenesten

Høring Nasjonal veileder for akutthjelpere

Høring Nasjonal veileder for legevakt

Svarskjema Oppfølging etter rusmiddeloverdose. (innspill KoKom)

Høring Trippelvarsling

 2,086 total views,  10 views today