Medarbeidere

Portrettbilde av Guttorm Brattebø. Foto.

Guttorm Brattebø

Leder
Leder for KoKom og overlege ved Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus. Professor II ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin og tidligere leder for de prehospitale tjenestene i Helse Bergen. Styreleder i Stiftelsen BEST og styremedlem i Standard Norge. Er spesielt interessert i pasientsikkerhet og teamtrening, samt kvalitetsutvikling i helsevesenet generelt.
M: 958 90 424
E: guttorm.brattebo@kokom.no

Kristine Dreyer

Seniorrådgiver
Seniorrådgiver ved KoKom fra 1998. Tidligere sykepleier og leder ved Akuttmottak/ AMK Tromsø. Har studert helseledelse og kvalitetsutvikling i helsetjenesten ved UiB. Er spesielt interessert i kommunikasjon, kompetanseløft og samhandling i den prehospitale kjeden.
M: 481 69 935
E: kristine.dreyer@kokom.no

Portrettbilde av Jan E. Agdestein. foto.

Jan E. Agdestein

Spesialrådgiver
Spesialrådgiver ved KoKom. Er også spesialrådgiver innen beredskap i Helse Bergen. Tidligere leder innen ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste ved lokalsjukehus og Haukeland universitetssjukehus. Lokal prosjektleder for innføring av Nødnett samt koordinering av nødnettsopplæring i fase 3 - 5. Opptatt av kompetansebygging, kommunikasjon og samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste.
M: 958 90 458
E: jan.agdestein@kokom.no

Portrettbilde av Christine Beathe Bergesen.Foto.

Christine Beathe Bergesen

Rådgiver
Rådgiver ved KoKom og i Akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen. Tidligere ansatt i helseavdelingen i Hordaland fylkeskommune med oppfølgingsansvar for ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste. Senere 100 % rådgiver i Akuttmedisinsk avdeling. Er utdannet siviløkonom fra NHH, og har master i ledelse fra BI. Har fokus på struktur og systematikk.
M: 932 63 651
E: christine.bergesen@kokom.no

Portrettbilde av Emil Iversen. Foto.

Emil Iversen

Rådgiver
Ansatt som rådgiver ved KoKom. Er også ansatt som overlege ved AMK Oslo og som legevaktslege ved Asker og Bærum legevakt, Har tidligere jobbet som fastlege. Er særlig interessert i kvalitet og forbedringsmuligheter i nødmeldetjenesten, og av legevaktenes rolle i den akuttmedisinske kjeden.
M: 920 10 013
E:
emil.iversen@kokom.no

 

Portrettbilde av Vibeke Realfsen. Foto.

Vibeke K. Realfsen

Prosjektmedarbeider
Ansatt som prosjektmedarbeider ved KoKom. Har hovedstilling som Medisinsk operatør ved AMK Sørlandet og traumeregistrar ved Traumeenheten SSK (Sørlandet sykehus Kristiansand).
Har variert erfaring som sykepleier fra sykehus i Arendal, Tromsø og England (Cambridge), samt hjemmesykepleie og sykehjem.
Er utdannet intensivsykepleier, og nå også masterstudent ved Universitetet i Agder.
Jobber i KoKom spesielt med fagområdet alvorlige skader i Helsedirektoratets dugnad Sammen redder vi liv, delprosjekt 113.
M: 918 76 321
E: vibeke.realfsen@kokom.no

Portrettbilde av Hlene Lund. Foto.

Helene Lund

Prosjektmedarbeider
Ansatt som prosjektmedarbeider ved KoKom. Har hovedstilling som fagutvikler ved AMK-Stavanger. Utdannet sykepleier med mastergrad i helsevitenskap, spesialisering i psykisk helsearbeid.
Startet karriere ved psykiatrisk klinikk og har senere jobbet i legevakt og akuttmottak. Videre erfaring med både kursholdning, veiledning, kvalitetsforbedringsarbeid og debrifing.
Er opptatt av ulike etiske, juridiske, faglige og menneskelige aspekter.
Jobber i KoKom spesielt med fagområdet hjerneslag i Helsedirektoratets dugnad Sammen redder vi liv, delprosjekt 113,
M: 975 63 028
E: helene.lund@kokom.no

Portrettbilde av Anna Gjertsen. Foto.

Anna Gjertsen

Prosjektmedarbeider
Ansatt som prosjektmedarbeider ved KoKom. Har hovedstilling som medisinsk operatør ved AMK Oslo.
Er utdannet sykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitet i Bergen, der hun skrev om utviklingen av narkotikapolitikken i Norge. Var meget aktiv innen studentpolitikk. Har jobbet innen rusomsorg og psykiatri, og er opptatt av tverrfaglig tilnærming.
Jobber i KoKom spesielt med fagområdet brystsmerter i Helsedirektoratets dugnad Sammen redder vi liv, delprosjekt 113.
M: 924 98 163
E: anna.gjertsen@kokom.no

Jøran Følvik

Prosjektmedarbeider
Ansatt som prosjektmedarbeider ved KoKom. Har til daglig stilling som AMK operatør ved AMK Bodø samt sykepleier i akuttmottaket ved Nordlandssykehuset. 
Har 13 års erfaring fra ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset før han begynte sitt arbeid som sykepleier.  
Har erfaring som foredragsholder, og instruktør i PHTLS og AMLS.
Er spesielt opptatt av samhandling mellom operativt og taktisk nivå, samt tverrfaglig samarbeid.
M: 959 46 392
E: joran.folvik@kokom.no

 

Portrettbilde av Thor Andre Ellingsen. Foto.

Thor Andre Ellingsen

Teknisk rådgiver
Ansatt som teknisk rådgiver ved KoKom, og videre ansatt som medisinsk fotograf ved Haukeland universitetssjukehus, Klinikk for hode og hals.
Har ansvar for den grafiske profilen og nettsiden. Er utdannet som medisinskteknisk fotograf.
M: 454 46 670
E: thor.andre.ellingsen@kokom.no