Kurs i håndtering av selvskading og selvmord

Selvmordsproblematikk er noe mange i helsetjenesten opplever som vanskelig. Norge har i mange år hatt nasjonale handlingsplaner for å styrke det forebyggende arbeidet, men AMK og legevaktssentraler har dessverre i liten grad tidligere vært inkludert i disse handlingsplanene.

I 2022 fikk KoKom, i samarbeid med NKLM, NAKOS og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging, i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle et e-læringsprogram. Dette hadde som mål å bidra til å øke den faglige kompetanse for AMK- og legevaktoperatører til å vurdere selvskading og selvmordsrisiko i møte med innringere.

Oppdraget resulterte i et todelt e-læringsprogram:

Første del tar ca en time å gjennomføre, mens del to tar om lag to timer, avhenger hvor mange øvelser som gjennomgås.

Kurset har vært testet ut i noen AMK og legevaktsentraler og justert noe basert på tilbakemeldinger fra de som faktisk skal benytte kurset.

Medisinsk-faglige vurderinger av publikumshenvendelser til AMK- og legevaktsentraler baserer seg dels på operatørenes faglige kunnskap og dels på innholdet i, og bruken av, beslutningsstøtteverktøyene. Parallelt med utviklingen av dette e-læringsprogrammet er oppslagene om vurdering av selvmordsrisiko både i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp og i Legevaktindeks også revidert og oppdatert.

 

Loading