Selvmord og nødmeldetjenesten

I en kronikk som ble publisert i Dagens Medisin i dag stiller forsker og psykologspesialist Fredrik Walby, sammen med lederne for NKLM og KoKom, spørsmålet: Kan medisinsk nødmeldetjeneste forhindre selvmord og selvskading? Bakgrunnen er det faktum at selvmord og selvskading […]

Loading

Ny Webinar serie

KoKom har laget webinar-serie om beslutningsstøtteverktøy i medisinsk nødmeldetjeneste I en serie på 3 webinarer blir vi kjent med de mest brukte beslutningsstøtteverktøy i AMK og legevaktsentraler i Norge. Vi har spurt ressurspersoner innen de ulike verktøy om bakgrunn, innhold, […]

Loading