Minneord

En viktig stemme for pasientperspektivet er borte Det var med sorg vi mottok budskapet om at Atle Utkilen brått døde den 2 mai. Både som medlem i Faglig referansegruppe i KoKom og i ulike prosjekt har Atle vært en viktig […]

Anbefaling ved hjerte- og lunge-redning

Anbefaling fra fagrådet i Sammen redder vi liv om SARS CoV-2-epidemien og hjerte- og lunge-redning På anmodning fra Helsedirektoratet har fagrådet for Sammen redder vi liv vurdert gjeldende retningslinjer for HLR opp mot utfordringene koronaepidemien bringer med seg. Les anbefalingene.

Det advares om «stille hypoksemi»!

Luftambulanseavdelingen ved OUS deler verdifulle erfaringer med primærhelsetjenesten i notatet «COVID-19 – den stille faren”. Dette er en vekker både for AMK og legevaktsentraler om hvordan de relativt få smittede som ender opp med alvorlig lungesvikt kan fremstå som forbausende […]

Nyhetsbrev fra AMK IKT

I 2018 ble det startet prosjektet som hadde som formål å anskaffe nye IKT-løsninger til landets 16 AMK-sentraler. De fire helseregionene har samarbeidet tett om kravspesifikasjonen, og har gjennomført flere høringsrunder, nå er den godkjent for utlysing. Her kan du […]