To Indeks-bautaer takker av

24. juni er aller siste arbeidsdag for Jan Erik Nilsen og Sue Hebbert i NAKOS, og deres mangeårige arbeid med oppfølging og revisjon av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp (NIMN) kommer til en slutt. Jan Erik har gjennom sin lederstilling i NAKOS ledet redaksjonsrådet og hatt det overordnede faglige ansvaret for NIMN og revisjonen av denne, mens Sue har vært prosjektkoordinator i arbeidet med revisjonen og styrt alt det praktiske med meget stødig hånd. Riktignok er det mange som har vært involvert i revisjonene, men uten Sue og Jan Erik ved roret ville vi aldri kommet i mål med revisjonsarbeidet.  

Det er prisverdig at NAKOS har ledet og gjennomført revisjonene slik de har gjort, da dette er gjort på en slags dugnad, uten overføring av midler til å drive revisjonsarbeidet. For NIMN blir det nå et vakuum uten Sue og Jan Erik, og vi er mange som er spente på hva Helsedirektoratet vil gjøre med tanke på den videre oppfølgingen av NIMN.  

Tusen takk, Jan Erik og Sue, for alt dere har gjort for NIMN og for medisinsk nødmeldetjeneste! Vi håper arven etter dere vil videreføres på en god måte!

 

Loading