Nasjonal konferanse for AMK og LV-sentraler 2019

Værnes 19. og 20. november 2019

 

Klikk på tittelen for å se presentasjonen.

  Hovedtema 1

Status nasjonale prosjekt

Velkommen 
Guttorm Brattebø – KoKom
Sammen redder vi liv – status delprosjekt 113
Bjørn Jamtli – Helsedirektoratet, Emil Iversen – KoKom
Veileder for legevakt og LVS med vekt på medisinsk
nødmeldetjeneste og kompetansekrav
Janne Kristin Kjøllesdal – Helsedirektoratet
Bruk av 113 og 116117 – hva viser tallene
Terje Olav Øen – Helsedirektoratet
Lokal beredskap satt på prøve – «vannkrisen på Askøy»
Amy Bruvik Næss – Askøy LVS

Hovedtema 2

Kompetanse i medisinsk nødmeldetjeneste

Hvordan sikre nødvendig kompetanse i LVS?
Marta Mjeldheim – Bergen LVS
Hvordan sikre nødvendig kompetanse i AMK?
Søren Stagelund – AMK UNN
Resertifisering i medisinsk nødmeldetjeneste
Vibeke Realfsen – KoKom
Barn under radaren – et tiltak for tidlig avdekking av omsorgssvikt
og barnemishandling
Unni Mette Stamnes Köpp, Sørlandet sykehus
Barns beste – nettverket
Siri Gjesdal, Barns beste

Hovedtema 3

Beslutningsstøtteverktøy og arbeidsflyt

De menneskelige begrensningene
Roar Espevik – Sjøkrigsskolen
Betraktninger fra prosjektet AMK-IKT (inkludert LVS)
Per Christian Juvkam – Helse Midt
Tilsynsmyndighetenes perspektiv
Sjur Lehmann – ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Vestland
Implementering av nye systemer Hvorfor fungerer det ikke?
Eva Cathrine Backer – Helse Vest IKT
Samtrening i nødmeldetjenesten Dagens situasjon og hvor vil vi?
Jesper Blinkenberg, NKLM, NORCE

Hovedtema 4

Ny teknologi som ressurs

Velkommen  til dag 2
Jesper Blinkenberg – NKLM, NORCE
Ambulansebestillingssystemet i Oslo
Emil Iversen – AMK Oslo
Chatbot som ressurs
Jo Dugstad – NORCE
VBD (video based decision making) – live streaming av video til 113
Jørgen Skogmo – AMK Oslo
Hva er kunstig intelligens (AI)?
Bjørnar Jensen – NORCE
Kan kunstig intelligens gi beslutningsstøtte i LVS?
Siri-Linn Schmidt Fotland, NKLM, NORCE
Kunstig intelligens ved hjertestans – Erfaringer fra København
Freddy Lippert, dir AMK, Hovedstadregionen København

Hovedtema 5

Samarbeid mellom AMK og LVS

Kommunikasjon i Akuttmedisinsk Kjede (KAK) –
veien mot ny kontrollromsløsing
Vegard Hermansson – HDO
Oppfølging og samarbeid / prosedyrer AMK/LVS – Giftinformasjonen
Mari Tosterud – Giftinformasjonen
Vignett med tilsynssak
Ida Natås – Allmennlegevakten Oslo kommune
Samhandling rundt psykisk syke
Hege Topstad – Sykehuset i Vestfold
Bardu prosjektet – bedre samhandling mellom AMK og LVS
Hege Hammer Bech – Bardu IKL
Overføring av samtale mellom sentralene Bør det være en standard?
Kristian Osheim – LVS Helgeland, Terje Gjertsen – AMK Helgeland

Loading