Nasjonal konferanse for AMK og LV sentraler 2019

Vi har gleden av igjen å invitere til konferanse for AMK og LV sentraler

på Scandic Hell hotell like ved Værnes flyplass i Trondheim,

den 19. og 20. november 2019

Åpning av konferansen tirsdag 19. kl. 10:00 avslutning onsdag 20. kl. 16:00 

 

                         Foreløpig program

 

Formålet med konferansen er å fortsette arbeidet med å tilby og utvikle en møteplass der landets AMK- og LV-sentraler kan møtes for å styrke samhandling og dra veksler på hverandres erfaringer. Målgruppen for konferansen er ledere, og fagutviklere i AMK- og LV-sentraler, men er også åpen for andre som har interesse for medisinsk nødmeldetjeneste.

 

Årets konferanse vil blant annet ta for seg følgende tema:

  • Status nasjonale prosjekt
  • Kompetanse og opplæring
  • Beslutningsstøtteverktøy
  • Ny teknologi i medisinsk nødmeldetjeneste
  • Samarbeid

 Også i år vil det være korte innlegg med god tid for diskusjon og erfaringsutveksling.

 

Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med:

Kristine Dreyer:                              kristine.dreyer@kokom.no eller

Siri-Linn Schmidt Fotland:           sifo@norcereseach.no

Faktura vil komme fra Bergen Kongress & Kultur.

NB ! Dersom det er arbeidsplassen din som skal betale for konferansen må du opprette et bestillingsnr. dersom det kreves.

Her kan du melde deg på Nasjonal konferanse for AMK og LV sentraler