Webinar/Konferanser

Webinar

Beslutningsstøtteverktøy: Legevaktindeks

Beslutningsstøtteverktøy: Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Hyppige innringere – multibrukere

Helsedirektoratet om beslutningsstøtteverktøy vs fagkyndighet

Telefonvurdering av pasienter med magesmerter

«Statens havarikommisjon for helse» Ukom

Krisereaksjoner, innringere i krise og tilnærmingen «Gjør din BIT»

Samtykkekompetanse Del 2

Samtykkekompetanse Del 1

Ambulansebestilling

Operativ psykologi

Operasjonsledelse masteroppgave

Ressurskoordinator ved skytingen i Oslo

Operasjonsledelse Gjerdrum

Nødmeldetjenesten i møte med overdose/rusbruk

Julewebinar

Telefonvurdering av gravide

Telefonvurdering av eldre

Alvorlige skader og medisinsk nødmeldetjeneste

Giftinformasjonen og oppfølging av førstehjelpere 

Sivilt-militært samarbeid og nødmeldetjenesten

Telefonvurdering av barn Del 2

Kunsten å kommunisere

Telefonvurdering av barn

Håndtering av selvmord og nødmeldetjenesten Del 2

Håndtering av selvmord og nødmeldetjenesten

Webinar AMK og LVS 25.mars 2021

Webinar AMK og LVS 2020

Konferanser

Samhandlingskonferanse Helse Nord 2023

AMK samling på Værnes 13-14. september 22

Nasjonal konferanse for AMK og LV-sentraler 2019

Nasjonal konferanse for AMK og LV-sentraler 2018

Loading