Webinar/konferanser

Telefonvurdering av gravide

Telefonvurdering av eldre

AMK samling på Værnes 13-14. september 22

Alvorlige skader og medisinsk nødmeldetjeneste

Giftinformasjonen og oppfølging av førstehjelpere 

Sivilt-militært samarbeid og nødmeldetjenesten

Telefonvurdering av barn Del 2

Kunsten å kommunisere

Telefonvurdering av barn

Webinar om håndtering av selvmord og nødmeldetjenesten Del 2

Webinar om håndtering av selvmord og nødmeldetjenesten

Webinar AMK og LVS 25.mars 2021

Webinar AMK og LVS 2020

Nasjonal konferanse for AMK og LV-sentraler 2019

Nasjonal konferanse for AMK og LV-sentraler 2018

 7,030 total views,  14 views today