Webinar om telefonvurdering av gravide og fødende

Det er mange i medisinsk nødmeldetjeneste som nok føler seg på usikker grunn når henvendelsen gjelder gravide kvinner. En fødsel er jo ikke en sykdom, men hva er normalt, og skal vi sende en ambulanse eller kan pasienten benytte taxi eller privattransport?
Når er det fare på ferde, og når skal vi kontakte jordmor eller fødeavdeling?

For å gi noen gode råd har vi fått jordmor Norunn Solvang ved Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus til å komme og fortelle hva hun synes man skal legge vekt på når pasienten er en gravid kvinne. Norunn har lang erfaring i å både vurdere gravide på telefon og i sykehuset.

Loading