Webinar om alvorlige skader og medisinsk nødmeldetjeneste

Håndtering av pasienter med alvorlige skader er et tema mange interesserer seg for. Det viser seg at de fleste pasienter som dør av skader, er døde før første helseressurs er på stedet. Derfor har AMK en viktig rolle når det gjelder å gi råd om førstehjelp til disse pasientene. Generell nedkjøling er også definert som traume, men spiller også en viktig rolle mange andre akutte situasjoner som nødmeldetjenesten håndterer.

I dette webinaret vil  professor Torben Wisborg som var leder for NTK-Traume i fem år, fortelle om denne nasjonale kompetansetjenesten og studier de har gjennomført, med relevans for nødmeldetjenestene.

Videre vil førsteamanuensis og overlege ved Akuttmedisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, Øyvind Thomassen, belyse nedkjøling: Hvorfor det er farlig og hvordan vi kan forebygge og behandle slike pasienter, spesielt med hensyn til medisinsk nødmeldetjeneste.

Loading