Samlingsbasert studium i operativ teamledelse i kriser ved UiB

Universitetet i Bergen tilbyr et samlingsbasert deltidsstudium på 20 stp med tre samlinger i Bergen og en i Bodø fra høsten 2024.06.20

Du kan lese mer her Operativ teamledelse i kriser

Loading