Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske
nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene.

Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten versjon 2.0.

By |september 5th, 2018|

Helsedirektoratet har sendt ut ny versjon av Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten.

Veilederen skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett. (mer…)

Reviderer modul 6

By |august 21st, 2018|

KoKom er i samarbeid med Luftambulansetjenesten HF i ferd med å revidere Modul 6: «Koordinering og flight-following av ambulansehelikopter».

Modul 6 har til hensikt å bidra til nasjonal ensartet kompetanse, samt en ensartet, sikker og effektiv utøvelse av koordinering og flight-following av luftambulansehelikoptre.

Den nye reviderte modulen vil sette krav til opplæring og oppfølging, både for AMK-operatører og AMK-LA koordinatorer. Operatører på lokal AMK mottar henvendelse, iverksetter varsling til AMK-LA og skal ha kjennskap til ansvar, oppgaver og prosedyrer for bruk av luftambulansehelikopter. Vedkommende har derfor behov for kunnskap om ansvar og oppgaver for AMK-LA.

AMK-LA koordinatorene skal ha en mer spesifikk tilleggsopplæring innen flyoperative, medisinske og redningstekniske emner.

Den reviderte utgaven vil ferdigstilles i løpet av høsten 2018.

Referat møte i faglig referansegruppe

By |juli 11th, 2018|

Referat møte i faglig referansegruppe
Scandic Flesland Airport hotell, 27. april 2018                                                                                                                                                                                                                    

Referat fra møte i faglig referansegruppe

 

Håndboka, 5. utgave

By |april 20th, 2018|

Håndbok, kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner er nå kommet i 5. utgave. Denne utgaven er en betydelig revisjon av siste versjon fra 2009.

Vi håper og tror at den vil bidra til nyttig kunnskap og forståelse av organiseringen og oppbyggingen av medisinsk nødmeldetjeneste. Boka er ikke ment som en komplett lærebok, men snarere en kilde til inspirasjon til videre lesing via de mange henvisninger under de ulike tema.

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene. En av KoKoms hovedoppgaver er å bidra til at oppdatert kunnskap til enhver tid er tilgjengelig, og håndboka vil derfor bli fortløpende oppdatert i den elektroniske versjonen som ligger på vår hjemmeside www.kokom.no.

For å bestille Håndboka klikk her. Pris pr. bok: kr 350,-

For å laste ned boka i .pdf format, benytt lenken under.

KoKom håndbok 5. utgave

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 4. utgave 2018

By |mars 28th, 2018|

Nå kan du bestille den nye utgaven av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN).

Det er to utgaver av nye NIMN, ett opplæringshefte og en bordversjon. Levering vil skje i begynnelsen og i slutten av april, for henholdsvis opplæringshefte og bordversjon. Grunnen til at det tar lenger tid med bordversjonen er at det er en teknisk mer komplisert produksjon, og vi må først gjennom et prøvetrykk.

Lenkene for bestilling, som er hentet fra nakos.no, finner du her:

Under Lederkonferanse for Norsk legevaktsforum 8. mars, holdt daglig leder i NAKOS et innlegg om den nye NIMN. Lenke til foredraget samt pdf-utgave av nye NIMN finner du her: