Samling for AMK sentraler

KoKom og Regionalt AMK-forum inviterer til samling for landets AMK sentraler tirsdag 13.  onsdag 14. september 2022.   Tema for samlingen: «Samarbeid og samhandling samt utfordringer i sentralene» I forbindelse med nytt IKT-system vil det presenteres bl.a. Fremdriftsplan for prosjektet Endret handlingsrom […]

 498 total views,  2 views today

Akuttskjema for legevakt

«Asker og Bærum legevakt har, i samarbeid med KoKom, laget en egen, enkel versjon av akuttskjema for mottak av dårlige pasienter på legevakt. Man kan jo, sett fra et KoKom-perspektiv, tenke seg at det påbegynnes allerede på telefonen, når en […]

 2,440 total views

Har vi glemt legevaktsentralene?

I en kronikk i Dagens Medisin nylig argumenterer Guttorm Brattebø og Emil Kristoffer Iversen fra KoKom, sammen med seksjonsoverlege Ida Natås ved Oslo Legevakt og legevaktsjef Silje Longva Todnem i Hardanger og Voss legevaktdistrikt, for at legevaktsentralene fortjener et løft […]

 620 total views

Ny rapport fra DSB

DSB har utgitt en ny rapport utarbeidet av Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon (NaStMo), som er et samarbeidsforum for organisasjoner som er avhengig av nød- og beredskapskommunikasjon. Forumet ble etablert i 2020. I rapporten beskrives felles målbilde: «Økt trygghet […]

 554 total views

Samhandling med Giftinformasjonen

Giftinformasjonen og KoKom har gjennom møter sett behovet for å legge til rette for enda bedre samhandlingen mellom Medisinsk Nødmeldetjeneste og Giftinformasjonen. Vi er viktige samarbeidspartnere for hverandre. Forenkling av informasjonsflyten mellom AMK, LVS og Giftinformasjonen vil være kvalitetsfremmende for […]

 628 total views