E-læringskurs om samarbeid helse – politi

Politidirektoratet og Helsedirektoratet publiserte et revidert rundskriv om «Helsetjenestens og politiets ansvar for personer med psykisk lidelse» i juli 2023. KoKom har vært engasjert for å lage et e-læringskurs som skal operasjonalisere innholdet i dette rundskrivet og gjøre det forståelig for oss som ikke er «sprenglærde» i juridisk terminologi. Nå er kurset ferdig.

Kurset omhandler altså hvordan helsetjenesten og politiet skal samarbeide rundt om psykisk syke, og etatenes ansvar og oppgaver. Kurset vil bli obligatorisk for alt operativt personell i politiet, og Helsedirektoratet vil oppfordre de som arbeider i medisinsk nødmeldetjeneste, legevakt og ambulansetjenesten, samt de som tar helsefaglige utdanninger om å ta kurset. Kurset ble lansert på en nasjonal konferanse på Gardermoen i forrige uke der ca 200 ledere fra bl.a. politi og helse var samlet.

Her er programmet

Her kan se opptak fra konferansen Dag1                         

Politidirektøren og helsedirektøren åpnet konferansen og oppfordrer folk som kan komme i en situasjon der rundskrivet blir aktuelt, til å ta kurset.

Kurset består av en teorigjennomgang og en pasienthistorie med påstander du må ta stilling til, samt en rekke lenker til aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter.
Kurset tar cirka 1 time, og du kan når som helst forlate det, og vil komme tilbake på samme sted neste gang du logger inn via NAKOS-portalen.

Helsetjenestens og politiets ansvar for personer med psykisk lidelse – oppgaver og samarbeid

 

Loading