Akutthjelperveilederen

Fredag 1. desember er en merkedag for akutthjelperordningen og veileder som i dag er offentliggjort av Helsedirektoratet. Akutthjelperordningen kan benytt           es som bistand til kommunens og helseforetakenes akuttmedisinske tjenester. Kommuner og helseforetak bør gjøre en […]

Loading

Nasjonal beredskapsstudie

Organisering og helseberedskap for masseskadehendelser Beredskapsstatus for større hendelser og katastrofer i det norske helsevesen prehospitalt og i sykehus  Katastrofer og masseskadehendelser der tilgang på ressurser er utilstrekkelig for å dekke det akuttmedisinske behov slik at det innebærer en risiko […]

Loading

Kan smartklokker redde liv II?

Velferdsteknologi kan være nyttig, men der er noen forhold som bør avklares. Ikke minst for å unngå overbelastning av medisinsk nødmeldetjeneste. I dette innlegget i Dagens Næringsliv blir noen av disse tatt opp. Se også nyhetssaken til KoKom fra august.

Loading

KAK, ICCS og Ny AMK-IKT

HDO (Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett) signerte i desember 2020 en kontrakt med Motorola Solutions for leveranse av ny kommunikasjonsløsning (Kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjede), KAK-prosjektet, etter en anskaffelsesprosess. I en tidlig fase av kontraktsperioden ble det klart at tilleggsutviklingen av […]

Loading