Voss sjukehus med nødnett

Alle legar i ulike vakter, radiografar, bioingeniørar, intensiv sjukepleiarar, jordmødre, anestesi- og operasjonspersonell vil no ta nødnett i bruk. Nødnett-terminalar vil erstatta mobiltelefonar som har vorte nytta til personell i vakt så langt. For fleire år sidan vart det sådd […]

Nødnummer 1412

Har du noen gang lurt på hvordan hørselshemmede får formidlet behov for nødhjelp? Visste du at det er fire nødnummer i Norge? Nødnummer 1412 er til bruk for hørselshemmede. De har også anledning til å sende SMS til nødetatene 110, […]

Oppfølging av førstehjelpere

Vi tilbyr oppfølging av førstehjelpere fra hele landet RAKOS har startet et helt nytt tilbud til befolkningen der førstehjelpere kan få oppfølging i regi av det offentlige helsevesenet. Ved oppstart var dette et tilbud kun innenfor Helse Stavanger sitt opptaksområde. […]

Nye kapitler i KoKoms bokprosjekt

Nye kapitler i boken «Helsehjelp via telefon – kunsten å kommunisere» Det er nå publisert følgende nye kapitler; Grunnleggende kunnskap (Den akuttmedisinske kjede – Medisinsk nødmeldetjeneste og Triagesystemer og beslutningsstøtte) Kommunikativ strategi og samtaleteknikker Kommunikasjon med minoritetsspråklige innringere Ordliste Boken […]

Eldre i den akuttmedisinske kjede

Våre venner i Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har i det siste hatt fokus på eldre i den akuttmedisinske kjeden. De er gjort mye flott arbeid, gjennomført webinarer og delt nettkurs og publikasjoner. Her følger en oversikt over noe av […]