Nye tilbud om Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene

Helsedirektoratet har tidligere informert om at Politidirektoratet (POD), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvaret, Helsedirektoratet (Hdir) og Politihøgskolen (PHS) har inngått en avtale om å etablere Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene. Ansvaret for å etablere og […]

 374 total views,  12 views today