Spennende om pårørendestøtte ved kriser

Personell som jobber med mennesker i krise, enten det er legevaktsansatte, ambulansepersonell eller AMK-operatører, kan fort havne i en situasjon der man må støtte pårørende til akutt syke/skadde eller avdøde personer. Mange vil da føle på maktesløshet, og behovet for […]

 160 total views

Video på legevakt

Bruk av video på legevaktsentraler, som støtte i hastegradsvurdering av pasienter, øker stadig. Flere og flere legevaktsentraler tar i bruk denne innovative digitale løsningen, og av de som har brukt dette en stund øker også bruken av video på sentralen. […]

 426 total views

Ny rapport fra NKLM

I Vakttårnprosjektet har Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) samlet et utvalg representative legevakter – valgt etter definerte kriterium – som leverer kontinuerlige driftsdata, som er grunnlag for statistikk og nasjonal overvåkning av aktiviteten i legevakter og legevaktsentraler i Norge. NKLM […]

 312 total views

Webinar Del 2

KoKom inviterer til Webinar for AMK og LV-sentraler Torsdag 30.09.21 kl. 12:00 – 13:00 Tema: Håndtering av henvendelser fra akutt psykisk syke – del 2 Som tidligere annonsert kommer nå del 2 av temaet håndtering av pasienter med akutt psykiske […]

 430 total views