Kunstig intelligens i klinikken

– Vi kan møte kunstig intelligens allerede fra første kontakt med helsetjenesten, og videre i diagnose, behandling, oppfølging og forebygging. Blant annet kan vi få raskere og mer persontilpasset kreftbehandling og bedre oppfølging av kronikere, sier Tore Tennøe, direktør i […]

 1,041 total views

Samling for AMK sentraler

KoKom og Regionalt AMK-forum inviterer til samling for landets AMK sentraler tirsdag 13.  onsdag 14. september 2022.   Tema for samlingen: «Samarbeid og samhandling samt utfordringer i sentralene» I forbindelse med nytt IKT-system vil det presenteres bl.a. Fremdriftsplan for prosjektet Endret handlingsrom […]

 1,961 total views