Evaluering av webinar 27.05.27

Til webinaret 27.05.21: Håndtering av henvendelser fra akutt psykisk syke var det registrert 202 påmeldte. Det er åpenbart at dette er et tema som ansatte i nødmeldetjenesten finner både interessant og nyttig. Det viser tilbakemeldingene. På spørsmålet: Hvor interessant synes […]

 186 total views

Voss sjukehus med nødnett

Alle legar i ulike vakter, radiografar, bioingeniørar, intensiv sjukepleiarar, jordmødre, anestesi- og operasjonspersonell vil no ta nødnett i bruk. Nødnett-terminalar vil erstatta mobiltelefonar som har vorte nytta til personell i vakt så langt. For fleire år sidan vart det sådd […]

 216 total views

Nødnummer 1412

Har du noen gang lurt på hvordan hørselshemmede får formidlet behov for nødhjelp? Visste du at det er fire nødnummer i Norge? Nødnummer 1412 er til bruk for hørselshemmede. De har også anledning til å sende SMS til nødetatene 110, […]

 264 total views

Oppfølging av førstehjelpere

Vi tilbyr oppfølging av førstehjelpere fra hele landet RAKOS har startet et helt nytt tilbud til befolkningen der førstehjelpere kan få oppfølging i regi av det offentlige helsevesenet. Ved oppstart var dette et tilbud kun innenfor Helse Stavanger sitt opptaksområde. […]

 288 total views