Brukerundersøkelse om Nødnett

Til brukere av Nødnett I samarbeid med Helsedirektoratet og Politiet gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nå en nasjonal brukerundersøkelse for å få tilbakemeldinger på hvordan Nødnett oppleves i bruk. Undersøkelsen går til alle brukere av Nødnett i hele landet, […]