Fotokonkurranse

Høsten 2020 lyste KoKom ut en fotokonkurranse. Det kom inn flere flotte bilder. Vi har nå valgt ut en vinner- det ble Trond Gunnar  Strand som jobber i AMK Stavanger Her er vinnerbildet. Premie kommer i posten – Gratulerer

Møte mellom Helsedirektoratet og landets AMK

Helsedirektoratet inviterte til nasjonalt AMK-møte for ledere og fagutviklere 5. februar 2021. Landets AMK-sentraler ble invitert inn med to deltagere hver. KoKom, NKLM og NAKOS var også representert under møtet. Hensikt: Helsedirektoratet ønsket gjennomgang av begrepsbruk, registrering og informasjon om […]

Akuttkjedeprosjektet Telemark har levert sluttrapport

Akuttkjedeprosjektet i Telemark 2016-2020 har blitt et nasjonalt foregangsprosjekt for samhandling og effektivisering av pasientforløp i den akuttmedisinske kjede. Prosjektet har bestått av deltakere fra alle aktørene i akuttkjeden; ambulansetjenesten, AMK, akuttmottak, legevakt, fastleger og kommunal hjemmetjeneste. Grundig forarbeid la […]