Webinar om «Statens havarikommisjon for helse»

Fra mai 2019 har Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten eller UKOM, undersøkt alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten. UKOM ble faktisk opprettet etter at Stortinget vedtok Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (lenke: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-56) to år tidligere. Medisinsk nødmeldetjeneste er en viktig del av helsetjenesten og UKOM holder for tiden på med en rapport som berører samarbeidet innad i nødmeldetjenesten.

I dette webinaret forteller Pål Iden som leder UKOM, om hva de driver med og hvordan de analyserer hendelser. Videre diskuterer han og Guttorm Brattebø litt om UKOM sin rolle og fremtid.

 

 

Loading