Hva synes de som ringer 113 om samtalen?

Der er få undersøkelser av hva de som henvender seg til medisinsk nødnummer 113, mener om hvordan de ble møtt. Masterstudentene Trine Berglie Spjeldnæs og Kristine A. Vik Nilsen gjorde derfor i samarbeid med KoKom en undersøkelse som nå er publisert.

Calling for help

Undersøkelsen besto av to deler: En kvantitativ del der knapt 5000 innringere til AMK først fikk en SMS, og så en kvalitativ del der det ble gjennomført intervju av et utvalg av de som enten var svært misfornøyde eller fornøyde. Hovedfunnet i undersøkelsen er at de innringere som fikk opplevelsen av å bli tatt på alvor og lyttet til, var mest fornøyde, uansett om de fikk en ambulanse eller ei. Empatisk kommunikasjon, der AMK-operatøren bl.a. bekreftet at det var rett å ringe 113, og at de nå i samarbeid med innringer skulle finne en løsning, var også viktig.

KoKom har tidligere sendt et webinar om denne undersøkelsen, som du kan se her.   

Kunsten å kommunisere via telefonen

Loading