Webinar og ny bok fra KoKom – Kunsten å kommunisere via telefon

Bokprosjektet og forskning om brukererfaringer, ble presentert i webinar 20.01.22.

KoKoms bokprosjekt «Helsehjelp via telefon – kunsten å kommunisere» er ferdigstilt.

Bakgrunn for boken var et behov for samlet og oppdatert kunnskap om hvordan man kan og bør kommunisere for å yte god helsehjelp via telefon.

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene. I flere nasjonale dokumenter er det i de senere år beskrevet behov for et kompetanseløft for operatører ved akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) og legevaktsentraler (LVS). Denne boken er et av KoKoms bidrag til dette kompetanseløftet.

Boken ligger nå gratis tilgjengelig digitalt som flipbok, i tillegg til PDF kapitler som kan printes ut.

   For de som ønsker er det også mulig å bestille trykkede versjoner til kr.350,- pr. stk + porto. Bestill boken

Innspill til bokprosjektet og ev. andre henvendelser kan sendes post@kokom.no

Loading