Videreutdanning i medisinsk nødmeldetjeneste

Til høsten starter OsloMet opp med en ny videreutdanning i medisinsk nødmeldetjeneste. Studiet, som er på masternivå, er for de som har en bachelor i sykepleie eller paramedisin, eller er leger, og som ønsker å fordype seg i faget.

-Spesielt vil det være aktuelt for de som jobber med veiledning, fagutvikling eller ledelse og som ønsker å bidra til å utvikle fagfeltet, sier Magnus Hjortdahl, førsteamanuensis og ansvarlig for studiet ved OsloMet, til KoKom. Oppstart er høsten 2022, og søknadsfristen er 15. april. På spørsmål om studiets relevans, peker Hjortdahl på et økende behov for medisinske nødmeldetjenester og fremhever den viktige funksjonen AMK og LVS har i samfunnet. -Viktige temaer på studiet vil blant annet være samhandling i den akuttmedisinske kjede, kommunikasjon, beslutningstaking, mottak av nødsamtaler og valg av respons, fortsetter Hjortdahl. Og han legger til at studiet fint kan kombineres med jobb ved siden av, da det er 20 studiepoeng på deltid over ett år og delvis nettbasert, i tillegg til noen samlinger og enkelte praksisdager. Mer informasjon om studiet finnes på OsloMet sine sider.

Loading