Ny versjon av Felles sambandsreglement for Nødnett, gjeldende fra 1. januar 2022

Ny versjon av Felles sambandsreglement for Nødnett innebærer primært oppdateringer knyttet til nye talegrupper, samt mindre justeringer og feilrettinger.

Oppdateringen anses ikke å innebære prinsipielle endringer av operativ art, og bør ikke medføre særskilt behov for opplæring skriver politidirektoratet i oversendingsskrivet.

Justeringene som er gjort er basert på erfaringer fra større hendelser, øvelser og erfarte behov. 

Les det her: 

Felles sambandsreglement for Nødnett

Felles sambandsreglement for Nødnett Følgesbrev

 

 

Loading