Om KoKom

Portnerboligen ved Haukeland Universitetssykehus.Foto.Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
skal bidra til å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske
nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene.