Om KoKom

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons beredskap (KoKom) skal bidra til  å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene.

 

Visjon;

Visjon om fremtidig akuttmedisinsk kjede er i korthet redde liv, spare leveår, redusere risiko for varig men og lindre lidelse. Målet oppnås best med rasjonell og samordnet ressursbruk. Samtidig trengs det større grad av standardisering også av akutte eller ikke planlagte pasientforløp, med felles forståelse av ansvar, roller og handlingsmønster.

Les mer om vår visjon i KoKom håndbok 5. utgave s. 4-5

 

Vi jobber blant annet med/for å;

  • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til tjenesten
  • Bidra til kompetansebygging og formidle kompetanse
  • Initiere og delta i forskning og kvalitetsutviklingsprosjekt
  • Jobber med/bidrar til å etablere ulike nettverk, både lokalt og nasjonalt
  • Bidra i relevant undervisning og kunnskapsformidling til alle relevante deler av helsetjenesten, samarbeidspartnere og brukerne
  • Etablere og drifte hjemmeside for informasjon- og kompetanseformidling
  • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis, samt identifisere og bidra til å utvikle slike 

Rapportere årlig til departementet

Årsmelding

Årsmelding 2018

Årsmelding 2019

Årsmelding 2020

Årsmelding 2021

 7,267 total views,  10 views today