Site icon KoKom

Om KoKom

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) skal bidra til  å utvikle og sikre høy kompetanse og likeverdig kvalitet i den medisinske nødmeldetjenesten i hele landet, uavhengig av geografi og rolle i helsetjenestene.

 

Visjon;

Visjon om fremtidig akuttmedisinsk kjede er i korthet redde liv, spare leveår, redusere risiko for varig men og lindre lidelse. Målet oppnås best med rasjonell og samordnet ressursbruk. Samtidig trengs det større grad av standardisering også av akutte eller ikke planlagte pasientforløp, med felles forståelse av ansvar, roller og handlingsmønster.

Les mer om vår visjon i KoKom håndbok 5. utgave s. 4-5

 

Vi jobber blant annet med/for å;

 

Årsmelding

Årsmelding 2018

Årsmelding 2019

Årsmelding 2020

Årsmelding 2021

Årsmelding 2022

Årsmelding 2023

Exit mobile version