Nytt Webinar Helsedirektoratet om beslutningsstøtte: Algoritmestyring versus fagkyndighet

KoKom har invitert oss selv til Helsedirektoratet for en prat med seniorrådgiver Bjørn Jamtli om NIMN, fagkyndighet versus beslutningsstøtte, utfordringer og muligheter i medisinsk nødmeldetjeneste og flere andre spennende temaer som «rører seg i korridorene» i Helsedirektoratet.

 Bjørn Jamtli jobber blant annet for tiden med Helsedirektoratets innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om den kommende stortingsmeldingen om akuttmedisinske tjenester, og flere av temaene som berøres er relevante i den sammenheng.

 Webinaret bør således være interessant for både ledere og operatører i medisinsk nødmeldetjeneste.

Foto: Trond Strand

Loading