Nasjonal konferanse for AMK og LV-sentraler 2018

Presentasjonene vil bli lagt ut her etterhvert som vi mottar dem.

Trondheim 20. og 21. november 2018

Hovedtema 1

Kvalitet i den medisinske nødmeldetjeneste

Velkommen
Guttorm Brattebø – leder KoKom
Kvalitet og samhandling
Steinar Olsen, avd. dir. Helsedirektoratet
Erfaringer med kvalitetsforbedringsarbeid i Vestfold/Telemark
Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege AMK Vestfold/Telemark
Hva er en ideell kvalitetsindikator / KPI?
Guttorm Brattebø, leder KoKom
Hvorfor standardiserte medisinske tjenester
Jacob Mehus, adm. dir. Standard Norge

Hovedtema 2

Beslutningsstøtteverktøy

Telefonråd på nett – også nyttig for AMK?
Siri-Linn Schmidt Fotland, seniorforsker, Nklm
Beslutningsstøtte, revidert NIMN –
implementering, validering og videreutvikling

Sue Hebbert, prosjektsekretær NAKOS/ AMK-spl. og Jan Erik Nilsen, leder NAKOS
Digitalt underlag for enkel beslutningsstøtte – AMK-IKT
Sue Hebbert, prosjektsekretær NAKOS/ AMK-spl.
Manchester Telefontriage TTA
Ida Natås, seksjonsoverlege legevaktsentralen, Allmennlegevakten Oslo kommune

Hovedtema 3

Samhandling mellom ulike aktører i helsetjenesten – og med brukere

Forbruk av akuttmedisinske tjenester i befolkningen
Jesper Blinkenberg, leder Nklm
Hvordan sikre at pasienten får hjelp i «Svarteper-spillet»?
Klarer vi å utnytte pårørendes erfaringer og kompetanse
.
Tommy Skar, generalsekretær, LHL Hjerneslag
«Mind the gap» – Overføring av ansvar mellom AMK og LVS
Karoline T. Pedersen AMK Bergen og Christine Bakke Askøy LVS
Delprosjekt 113 Resultater fra del 1/ Videreføring av prosjektet
Conrad Bjørshol, seniorforsker RAKOS / Guttorm Brattebø, leder KoKom
Hvordan sikre robuste og levedyktige akuttmedisinske tjenester i utkanten?
Sindre Mellesmo, klinikkdirektør, St Olav

Hovedtema 4

Kompetanse

Hvordan kan (og bør) kompetansesentrene bidra i utviklingen av fremtidens medisinske nødmeldetjeneste?
Guttorm Brattebø, leder KoKom
Hva er nødvendige ferdigheter for en operatør i en operasjonssentral?
Roar Espevik, instituttstyrer, Psykologisk Fakultet, UiB
EmergencyPerform: ONEtoONE Simulator and Virtual Assistant for Emergency Call Center personnel
Thomas Lindner, leder RAKOS, Ole Paulsen, adm. dir. Headroom Life Science AS
Nødmeldefaget – Fremtidens operatøropplæring
Steinar Olsen, avd.dir. Helsedirektoratet og Guttorm Brattebø, leder KoKom

Sesjonene

Sesjon for tekniske utfordringer/løsninger
Ansvar: Torger Øvergård, St. Olav og Jan Agdestein, KoKom

Hvorfor en teknisk sesjon og hva kan vi få ut av den?
Torger Øvergård, St. Olav og Jan E. Agdestein, KoKom
NGN – Neste generasjons nødnett
Steinar Olsen avd. dir. Helsedirektoratet
Status for RHM (Robust Mobilt Helsenett)
Ørjan S. Bye, Nasjonal IKT
Alternative løsninger for reserve-AMK
Øyvind Hårstad, Mats Sønsteby HDO og Torger Øvergård, St. Olav
Lokale tekniske systemansvarlige for AMK – en utdødd dinosaur, eller en aktiv levende gruppe? Vi ser på veien videre.
Torger Øvergård, St. Olav og Jan E. Agdestein, KoKom

Sesjon for medisinskfaglige rådgivere/ledere
Ansvar: Emil Iversen, overlege AMK Oslo og KoKom

Hjerneslag i nødmeldetjenesten
Erik Zakariassen, Nklm
De andres pasienter – hvorfor formelle og uformelle hindre for samarbeid er farlig
Axel Vetlesen, legevaktslege og overlege i Ambulanseavd. Oslo og Akershus
Kommunikasjonsutfordringer i nødmeldetjenesten
Espen Storeheier, Fagsjef Helsehuset Indre Østfold

Sesjon for fagutviklere
Ansvar: HeleneLund, KoKom og Siri-Linn Fotland, Nklm

Håndtering av innringer på 116117
Terje Olav Øen, Helsedirektoratet
Læringsbehov, fundamentet for simulering?
Elsa Søyland, Daglig leder for SAFER
Conrad Bjørshol, Seniorforsker RAKOS, Stavanger Universitetssykehus
Helene Lund, Fagutviklingssykepleier ved AMK Stavanger
Den vanskelige debriefen
Conrad Bjørshol, Seniorforsker RAKOS, Stavanger Universitetssykehus
Elsa Søyland, Daglig leder for SAFER
Helene Lund, Fagutviklingssykepleier ved AMK Stavanger
Kollegaveiledning – medlytt som metode
Louise Kloppenborg Olsen, Fagsykepleier Oslo legevaktsentral

Loading