Webinar AMK og LVS 25.mars 2021

Klikk på bilde for å se hele seminaret.

Innleggene enkeltvis

Telefonvurdering av sykdom og skade hos eldre.

Isabel Sebjørnsen, Lisa Marie Haraldseid og Marit Stordal Bakken

Klikk på bilde for å se presentasjonen

 

Kommunikasjon med og ivaretakelse av barn i nødmeldetjenesten.

Vibeke Realfsen og Vibecke Ulvær Vellesverd

Klikk på bilde for å se presentasjonen

 

Videoløsning i LVS.

Emil Iversen, Eli Halvorsen Østbø og Gunvor Moreskine

Klikk på bilde for å se presentasjonen

 

Loading