Tidligere Kompetanseplaner

2011-05-31 – Rapport kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nød-meldinger hovedplan

2011-05-31 – Rapport kompetanseplan moduler for personell i amk

2011-05-31 – Rapport kompetanseplan moduler for personell i lv-sentral

 

2014-11-01 – Rapport kommunikasjon med fremmedspraaklige innringere i medisinske noedhjelpssamtaler 2 opplag 2014.pdf


20130527-plan-for – Faglig utvikling ved lv sentraler

Loading