Kompetanseplaner

Rapport modul 6  versjon 2 med følgebrev.

2011-05-31 – Rapport kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nød-meldinger hovedplan

2011-05-31 – Rapport kompetanseplan moduler for personell i amk

2011-05-31 – Rapport kompetanseplan moduler for personell i lv-sentral