Samhandling Helse Nord

Velkommen til møte om samhandling,opplæring og kompetanse i AMK og LVS

Nasjonalt senter for distriktsmedisin(NSDM), Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin(NKLM) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)har gleden av å invitere til arbeidsmøte om samhandling, opplæring og kompetanse i AMK oglegevaktsentral.

Hensikten med møtet er tre-delt:
1: Styrke samhandlingen mellom LVS og AMK ved å etablere fastere og regelmessigesamarbeidsmøter mellom AMK og samarbeidende LVS.
2: KoKom ønsker å presentere felles grunnopplæring og kompetansebygging i den medisinskenødmeldetjeneste og skape arena for felles opplæringsaktiviteter.
3: NSDM og NKLM vil presenter aktuelle temaer for AMK og legevaktsentraler.

Program 

Presentasjonene

Velkommen
Guttorm Brattebø – KoKom

Medisinsk nødmeldetjeneste – uten samhandling, ingen
sammenhengende kjede: Myndighetenes forventninger

Divisjonsdirektør Helen Brandstorp, Helsedirektoratet

Samhandling, LVS-AMK i praksis, erfaringer gjennom siste 15 år
Legevaktsleder Grethe H.F. Valdersnes, Nordhordland LV

Samhandling AMK Oslo – Oslo LVS.
Er det erfaringer som kan overføres til mindre forhold?

Legevaktsjef Ida Natås, Oslo Legevakt, og overlege Emil Iversen, AMK-Oslo/KoKom

Samhandlingsprosjekt LVS i Troms og AMK Tromsø

Lisbeth Øgård og Hege Hammer Bech, Bardu LVS

Luftambulansetjenesten i Helse Nord Samhandling og koordinering av
ambulanse fly og helikopter

Representant fra FKS/LA-Nord

Innlegg fra NKLM – aktuelt tema
Leder NKLM Jesper Blinkenberg

Innlegg fra NSDM – aktuelt tema
Leder NSDM Anette Fosse

Forslag til ny felles grunnopplæring for AMK-LVS
KoKom

Kokom Kompetanseplan e-læring

Introduksjon til medisinsk nødmeldetjeneste – del 1

Introduksjon til medisinsk nødmeldetjeneste – del 2

Introduksjon til medisinsk nødmeldetjeneste – del 3

Evaluering av E-læringskurs

 

 

Loading