Kunsten å kommunisere

«Helsehjelp via telefon – Kunsten å kommunisere» er KoKoms nye bokprosjekt. UNDER ARBEID

Overskrifter:

Grunnleggende kunnskap

Hoveddel 1: Helsehjelp via telefon – en verktøykasse for god kommunikasjon

Hoveddel 2: Hva påvirker kommunikasjonen vår?

Hoveddel 3: Kompetansebygging, kvalitetssikring og ivaretakelse av operatørene

For tiden jobber vi blant annet med temaene kommunikativ strategi, empatisk kommunikasjon, relasjonskommunikasjon, telefonteknikk, fremmedspråklige, barn, eldre, akutte psykiske kriser m.m.

Kapitler vil publiseres fortløpende etter hvert som de blir ferdige.

Innspill ønskes og sendes: post@kokom.no