Har vi glemt legevaktsentralene?

I en kronikk i Dagens Medisin nylig argumenterer Guttorm Brattebø og Emil Kristoffer Iversen fra KoKom, sammen med seksjonsoverlege Ida Natås ved Oslo Legevakt og legevaktsjef Silje Longva Todnem i Hardanger og Voss legevaktdistrikt, for at legevaktsentralene fortjener et løft […]

 462 total views,  6 views today

Telefonvurdering av barn Del 2

«KoKom arrangerer webinar om telefonvurdering av barn, som en oppfølger til webinaret om barn og pustevansker som vi arrangerte før jul. Denne gangen har vi fått med oss barnelege Astrid Nylander Almaas, som i samtale med Emil Iversen fra KoKom, […]

 1,548 total views,  4 views today

Ny rapport fra DSB

DSB har utgitt en ny rapport utarbeidet av Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon (NaStMo), som er et samarbeidsforum for organisasjoner som er avhengig av nød- og beredskapskommunikasjon. Forumet ble etablert i 2020. I rapporten beskrives felles målbilde: «Økt trygghet […]

 412 total views,  4 views today

Samhandling med Giftinformasjonen

Giftinformasjonen og KoKom har gjennom møter sett behovet for å legge til rette for enda bedre samhandlingen mellom Medisinsk Nødmeldetjeneste og Giftinformasjonen. Vi er viktige samarbeidspartnere for hverandre. Forenkling av informasjonsflyten mellom AMK, LVS og Giftinformasjonen vil være kvalitetsfremmende for […]

 530 total views,  4 views today