Det advares om «stille hypoksemi»!

Luftambulanseavdelingen ved OUS deler verdifulle erfaringer med primærhelsetjenesten i notatet «COVID-19 – den stille faren”. Dette er en vekker både for AMK og legevaktsentraler om hvordan de relativt få smittede som ender opp med alvorlig lungesvikt kan fremstå som forbausende […]

Nyhetsbrev fra AMK IKT

I 2018 ble det startet prosjektet som hadde som formål å anskaffe nye IKT-løsninger til landets 16 AMK-sentraler. De fire helseregionene har samarbeidet tett om kravspesifikasjonen, og har gjennomført flere høringsrunder, nå er den godkjent for utlysing. Her kan du […]