Kunstig intelligens i klinikken

– Vi kan møte kunstig intelligens allerede fra første kontakt med helsetjenesten, og videre i diagnose, behandling, oppfølging og forebygging. Blant annet kan vi få raskere og mer persontilpasset kreftbehandling og bedre oppfølging av kronikere, sier Tore Tennøe, direktør i […]

 949 total views

Samling for AMK sentraler

KoKom og Regionalt AMK-forum inviterer til samling for landets AMK sentraler tirsdag 13.  onsdag 14. september 2022.   Tema for samlingen: «Samarbeid og samhandling samt utfordringer i sentralene» I forbindelse med nytt IKT-system vil det presenteres bl.a. Fremdriftsplan for prosjektet Endret handlingsrom […]

 1,833 total views

Akuttskjema for legevakt

«Asker og Bærum legevakt har, i samarbeid med KoKom, laget en egen, enkel versjon av akuttskjema for mottak av dårlige pasienter på legevakt. Man kan jo, sett fra et KoKom-perspektiv, tenke seg at det påbegynnes allerede på telefonen, når en […]

 3,881 total views,  6 views today

Har vi glemt legevaktsentralene?

I en kronikk i Dagens Medisin nylig argumenterer Guttorm Brattebø og Emil Kristoffer Iversen fra KoKom, sammen med seksjonsoverlege Ida Natås ved Oslo Legevakt og legevaktsjef Silje Longva Todnem i Hardanger og Voss legevaktdistrikt, for at legevaktsentralene fortjener et løft […]

 1,411 total views,  10 views today