Oppdaterte veiledere for Masseskadetriage og Helsetjenestens organisering på skadested

Helsedirektoratet har gjort faglige oppdateringer av viktige veiledere, publisert 24.08.20. KoKom har bidratt med innspill på høringsrundene. Masseskadetriage har fått egen veilederside, og tilhørende brosjyre kan lastes ned fra samme sted: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/masseskadetriage Helsedirektoratet forutsetter at helsetjenesten implementerer modellen i sine […]

Videoløsning i AMK og LVS

«Det gjennomføres i disse dager en pilot med bruk av innringers mobilkamera for overføring av video av pasient/skadested til AMK eller legevaktsentral (se NTB-sak). Jørgen Hauge Skogmo ved AMK Oslo, som er initiativtager til løsningen, sier at prosjektet allerede har […]