Status kompetanseprosjektet

Som kjent er KoKom i gang med revisjon av kompetanseplanene for medisinsk nødmeldetjeneste. Arbeidsform var opprinnelig planlagt som møter i hvert av de 16 AMK-områdene, der vi ville hente inn eksisterende planer og synspunkt fra AMK og Legevaktsentralene i området. Dette […]

Har du mottatt en SMS fra oss?

KoKom gjennomfører i disse dager en undersøkelse blant de som har vært i kontakt med 113. Undersøkelsen er i to deler; en SMS-undersøkelse og et intervju på telefon. Gjennom denne undersøkelsen ønsker vi å få vite mer om hvordan det […]

Fotokonkurranse

Høsten 2020 lyste KoKom ut en fotokonkurranse. Det kom inn flere flotte bilder. Vi har nå valgt ut en vinner- det ble Trond Gunnar  Strand som jobber i AMK Stavanger Her er vinnerbildet. Premie kommer i posten – Gratulerer

Møte mellom Helsedirektoratet og landets AMK

Helsedirektoratet inviterte til nasjonalt AMK-møte for ledere og fagutviklere 5. februar 2021. Landets AMK-sentraler ble invitert inn med to deltagere hver. KoKom, NKLM og NAKOS var også representert under møtet. Hensikt: Helsedirektoratet ønsket gjennomgang av begrepsbruk, registrering og informasjon om […]