Brukerundersøkelse om Nødnett

Til brukere av Nødnett I samarbeid med Helsedirektoratet og Politiet gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nå en nasjonal brukerundersøkelse for å få tilbakemeldinger på hvordan Nødnett oppleves i bruk. Undersøkelsen går til alle brukere av Nødnett i hele landet, […]

Sett av datoen.

Konferanse for personell ved AMK og LV-sentraler Kokom, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Helsedirektoratet planlagger oppfølger fra fjorårets samling på Værnes. Den 19. og 20. november 2019 inviterer vi til ny nasjonal samling for personell ved AMK og LV-sentraler på […]