Fersk UKOM-rapport: Gjentatte henvendelser til legevakt

Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten) har undersøkt hvordan henvendelser blir håndtert når personer ringer legevakten for å få hjelp.  Ukom har mottatt over 300 varsler om alvorlige uønskede hendelser på legevakt. En fellesnevner for flere av disse er at alvorlighetsgraden i situasjonen ikke har blitt fanget opp, og at pasienter eller pårørende har tatt kontakt med legevakten flere ganger i løpet av et sykdomsforløp.

Telefonoperatørenes helsefaglige kompetanse, kommunikasjonsferdigheter og praktiske erfaring har betydning for beslutninger som tas under tidspress. Mangelfull opplæring eller sikring av kompetanse kan føre til sviktende vurderinger. Beslutningsgrunnlaget blir påvirket av faktorer som: beslutningsstøtteverktøy og bruken av dette, tilgang til informasjon, videotjeneste og andre teknologiske systemer ved legevakten. 

Ukom peker på seks tema som til sammen kan ha betydning for pasientsikkerheten når pasienter ringer til legevakten.

Anbefalingene i rapporten er knyttet til kompetansekrav i klinisk kommunikasjon, varsel om rekontakt, bruk av video, lydopptak for leger, beslutningsstøtteverktøy, behov for begrepsavklaring, standardisering og tilgjengeliggjøring av råd.

Du kan lese nyhetssaken på UKOM sine nettsider eller lese Rapporten Gjentatte henvendelser til legevakt

Foto: UKOM

Loading