Nasjonal beredskapsstudie

Organisering og helseberedskap for masseskadehendelser Beredskapsstatus for større hendelser og katastrofer i det norske helsevesen prehospitalt og i sykehus  Katastrofer og masseskadehendelser der tilgang på ressurser er utilstrekkelig for å dekke det akuttmedisinske behov slik at det innebærer en risiko […]

Loading

Kan smartklokker redde liv II?

Velferdsteknologi kan være nyttig, men der er noen forhold som bør avklares. Ikke minst for å unngå overbelastning av medisinsk nødmeldetjeneste. I dette innlegget i Dagens Næringsliv blir noen av disse tatt opp. Se også nyhetssaken til KoKom fra august.

Loading

KAK, ICCS og Ny AMK-IKT

HDO (Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett) signerte i desember 2020 en kontrakt med Motorola Solutions for leveranse av ny kommunikasjonsløsning (Kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjede), KAK-prosjektet, etter en anskaffelsesprosess. I en tidlig fase av kontraktsperioden ble det klart at tilleggsutviklingen av […]

Loading

Onsdag 14. juni klokken 12 skal Nødvarsel på mobil testes ut mot publikum i stor skala. Samtidig testes Sivilforsvarets tyfoner. DSB og Politiet ber befolkningen forberede seg på denne omfattende varslingsprøven.

Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler. ​​​​For oss i medisinsk nødmeldetjeneste er det viktig å tenke igjennom om dette vil påvirke noe av driften vår. ​​​​​​​Gjør gjerne […]

Loading