Akutthjelperveilederen

Fredag 1. desember er en merkedag for akutthjelperordningen og veileder som i dag er offentliggjort av Helsedirektoratet.

Akutthjelperordningen kan benyttes som bistand til kommunens og helseforetakenes akuttmedisinske tjenester.

Kommuner og helseforetak bør gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse av den akuttmedisinske kjede, for å identifisere samtidighetskonflikter og ressursbehov.

Akutthjelperordningen bør baseres på egne avtaler forankret i samarbeidsavtalene mellom kommune, helseforetak.

Les mer her:
Akutthjelperordningen – Helsedirektoratet

Loading