KAK, ICCS og Ny AMK-IKT

HDO (Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett) signerte i desember 2020 en kontrakt med Motorola Solutions for leveranse av ny kommunikasjonsløsning (Kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjede), KAK-prosjektet, etter en anskaffelsesprosess.

I en tidlig fase av kontraktsperioden ble det klart at tilleggsutviklingen av standardproduktet ikke kunne leveres innenfor den planlagte tidsfristen. HDO og Motorola Solutions ble enige om en kommersielt forlik hvor mesteparten av HDOs forventede ekstrakostnader som følge av avslutning av kontrakten og ny anskaffelsesprosess ble dekket. 

HDO har parallelt jobbet med ny anskaffelse og vil iløpet av september i år kunngjøre hvem som er valgt som ny leverandør for det som nå heter KAK2. Den nødvendige nyutlysningen gir minimal forsinkelse av prosjektet.

Utviklingen av ny AMK-IKT, Locus Emergency fra Locus, er også litt forsinket (som nevnt i tidligere nyhetssak). Pilotering av løsningen skal skje ved AMK Bergen, og forventet oppstart er i januar 2024. I første fase av leveransen vil løsningen kobles mot dagens ICCS, mens det er forventet en kobling mot KAK2 primo 2025.

Loading