Bør ha HLR minus i Kjernejournal

Astrid Harring og kollegaer har skrevet artikkel om gjenoppliving av pasienter med «HLR minus»-status. Dette er et veldig relevant tema for AMK og LVS, og forfatterne argumenterer for å bruke Kjernejournal for å sikre at informasjon om HLR-status når ut […]

Loading

Akutthjelperveilederen

Fredag 1. desember er en merkedag for akutthjelperordningen og veileder som i dag er offentliggjort av Helsedirektoratet. Akutthjelperordningen kan benyttes som bistand til kommunens og helseforetakenes akuttmedisinske tjenester. Kommuner og helseforetak bør gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse av den akuttmedisinske […]

Loading