Lydloggevaluering for legevaktsentral

KoKom lanserer lydloggevaluering for legevaktsentral. Målet med lydloggjennomgang og evaluering av legevaktsamtaler er å skape erfaringslære og en økt kompetanse hos legevaktsoperatører, både ved opplæring, vedlikeholdstrening og resertifisering. En god og systematisk metode for gjennomgang av lydlogg med operatørene på legevaktsentralen, […]

Ny rapport: “Lost in transaction“

KoKom har sammen med en stor kommune og et helseforetak, Norsk pasientskadeerstatning og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), gått gjennom alle meldinger om uønskede hendelser relatert til medisinske nødmeldetjeneste over en periode. Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet […]

Årets 5. nyhetsbrev fra AMK IKT

I 2018 ble det startet prosjektet som hadde som formål å anskaffe nye IKT-løsninger til landets 16 AMK-sentraler. De fire helseregionene har samarbeidet tett om kravspesifikasjonen, og har gjennomført flere høringsrunder, nå er den godkjent for utlysing. Her kan du […]