Oppdaterte veiledere for Masseskadetriage og Helsetjenestens organisering på skadested

Helsedirektoratet har gjort faglige oppdateringer av viktige veiledere, publisert 24.08.20. KoKom har bidratt med innspill på høringsrundene. Masseskadetriage har fått egen veilederside, og tilhørende brosjyre kan lastes ned fra samme sted: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/masseskadetriage Helsedirektoratet forutsetter at helsetjenesten implementerer modellen i sine […]

Videoløsning i AMK og LVS

«Det gjennomføres i disse dager en pilot med bruk av innringers mobilkamera for overføring av video av pasient/skadested til AMK eller legevaktsentral (se NTB-sak). Jørgen Hauge Skogmo ved AMK Oslo, som er initiativtager til løsningen, sier at prosjektet allerede har […]

Nytt bokprosjekt fra KoKom

KoKom har for tiden mange spennende prosjekter på gang. Et av disse er bokprosjekt med arbeidstittelen «Helsehjelp via telefon – kunsten å kommunisere». Vi vil her samle fagkunnskap om hvilke muligheter man har for å optimalisere kommunikasjonen via telefon, samt […]

Minneord

En viktig stemme for pasientperspektivet er borte Det var med sorg vi mottok budskapet om at Atle Utkilen brått døde den 2 mai. Både som medlem i Faglig referansegruppe i KoKom og i ulike prosjekt har Atle vært en viktig […]