Oppfølging av førstehjelpere

Vi tilbyr oppfølging av førstehjelpere fra hele landet RAKOS har startet et helt nytt tilbud til befolkningen der førstehjelpere kan få oppfølging i regi av det offentlige helsevesenet. Ved oppstart var dette et tilbud kun innenfor Helse Stavanger sitt opptaksområde. […]

Nye kapitler i KoKoms bokprosjekt

Nye kapitler i boken «Helsehjelp via telefon – kunsten å kommunisere» Det er nå publisert følgende nye kapitler; Grunnleggende kunnskap (Den akuttmedisinske kjede – Medisinsk nødmeldetjeneste og Triagesystemer og beslutningsstøtte) Kommunikativ strategi og samtaleteknikker Kommunikasjon med minoritetsspråklige innringere Ordliste Boken […]

Eldre i den akuttmedisinske kjede

Våre venner i Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har i det siste hatt fokus på eldre i den akuttmedisinske kjeden. De er gjort mye flott arbeid, gjennomført webinarer og delt nettkurs og publikasjoner. Her følger en oversikt over noe av […]

Status kompetanseprosjektet

Som kjent er KoKom i gang med revisjon av kompetanseplanene for medisinsk nødmeldetjeneste. Arbeidsform var opprinnelig planlagt som møter i hvert av de 16 AMK-områdene, der vi ville hente inn eksisterende planer og synspunkt fra AMK og Legevaktsentralene i området. Dette […]

Har du mottatt en SMS fra oss?

KoKom gjennomfører i disse dager en undersøkelse blant de som har vært i kontakt med 113. Undersøkelsen er i to deler; en SMS-undersøkelse og et intervju på telefon. Gjennom denne undersøkelsen ønsker vi å få vite mer om hvordan det […]