Har vi glemt legevaktsentralene?

I en kronikk i Dagens Medisin nylig argumenterer Guttorm Brattebø og Emil Kristoffer Iversen fra KoKom, sammen med seksjonsoverlege Ida Natås ved Oslo Legevakt og legevaktsjef Silje Longva Todnem i Hardanger og Voss legevaktdistrikt, for at legevaktsentralene fortjener et løft […]

 1,066 total views,  2 views today

Ny rapport fra DSB

DSB har utgitt en ny rapport utarbeidet av Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon (NaStMo), som er et samarbeidsforum for organisasjoner som er avhengig av nød- og beredskapskommunikasjon. Forumet ble etablert i 2020. I rapporten beskrives felles målbilde: «Økt trygghet […]

 814 total views,  2 views today

Samhandling med Giftinformasjonen

Giftinformasjonen og KoKom har gjennom møter sett behovet for å legge til rette for enda bedre samhandlingen mellom Medisinsk Nødmeldetjeneste og Giftinformasjonen. Vi er viktige samarbeidspartnere for hverandre. Forenkling av informasjonsflyten mellom AMK, LVS og Giftinformasjonen vil være kvalitetsfremmende for […]

 792 total views