Ny kommunikasjonsløsning til akuttkjeden

«Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) har inngått avtale med Motorola Solutions Danmark AS om å levere ny kommunikasjonsløsning til alle AMK, legevaktsentraler og akuttmottak. Dagens løsning er fra 2006 og behovet for en ny løsning er stort. Motorola Solutions Danmark har levert […]

Ny rapport: “Lost in transaction“

KoKom har sammen med en stor kommune og et helseforetak, Norsk pasientskadeerstatning og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), gått gjennom alle meldinger om uønskede hendelser relatert til medisinske nødmeldetjeneste over en periode. Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet […]