Samling for AMK sentraler

KoKom og Regionalt AMK-forum inviterer til samling for landets AMK sentraler tirsdag 13.  onsdag 14. september 2022.

 

Tema for samlingen:

«Samarbeid og samhandling samt utfordringer i sentralene»

I forbindelse med nytt IKT-system vil det presenteres bl.a.

  • Fremdriftsplan for prosjektet
  • Endret handlingsrom (fra 16 selvstendige løsninger til 1 felles løsning).  Hva betyr det?
  • Fellesprosesser/standardisering
  • Opplæring i Locus Emergency (LE)

Seleksjon, opplæring og resertifisering

Brev med fullstendig informasjon vil bli sendt til alle AMK sentraler.

Påmelding her.

 

 

Loading