Webinar del 1 operasjonsledelse

Ved større hendelser er det mange oppgaver som må håndteres samtidig, men fordi dette heldigvis ikke skjer så ofte, har den enkelte operatør lite erfaring med dette.
Uansett gjelder det å holde oversikt, fordele ressurser og helst prøve å være i forkant av det som skjer.

KoKom vil derfor ta opp en del problemstillinger rundt dette i de tre neste webinarene:

  • Først får vi en presentasjon av hvordan operasjonsleder i AMK Oslo under Gjerdrum-raset 30. desember 2020 opplevde denne dagen på vakt.
  • I det neste webinaret vil fokus være på ressurskoordinering, belyst av han som var ressurskoordinator i AMK Oslo under skytingen utenfor London pub i juni 2022.  
  • I det tredje i denne serien får vi en presentasjon av funn i en masteroppgave om operasjonsledelse.

Foto øverst: Adobe Stock

Loading