Site icon KoKom

Webinar del 1 operasjonsledelse

Ved større hendelser er det mange oppgaver som må håndteres samtidig, men fordi dette heldigvis ikke skjer så ofte, har den enkelte operatør lite erfaring med dette.
Uansett gjelder det å holde oversikt, fordele ressurser og helst prøve å være i forkant av det som skjer.

KoKom vil derfor ta opp en del problemstillinger rundt dette i de tre neste webinarene:

Foto øverst: Adobe Stock

Exit mobile version