Webinar om sivilt-militært samarbeid og nødmeldetjenesten

Vi beklager tekniske problemer ifm sendingen av webinaret i dag, da vi et øyeblikk mistet det trådløse nettverket på Haukeland.

Du kan se Webinaret i sin helhet her: Sivilt-militært samarbeid og nødmeldetjenesten

 

For fire år siden ble det gjennomført en stor nasjonal helseøvelse i forbindelse med den svære NATO-øvelsen Trident Juncture. En av de mange ting som ble øvet på var samarbeidet mellom det militære og sivile systemet når det gjelder kommunikasjon. Her var medisinsk nødmeldetjeneste viktig. Øvelsen ble grundig evaluert og det ble skrevet en omfattende rapport med mange læringspunkter også for nødmeldetjenesten. Tema har dessverre blitt enda mer aktuelt sett på bakgrunn av dagens situasjon med krig i Europa.

I webinaret presenterte tidligere sjef for Forsvarets Sanitet, Jan Sommerfelt-Pettersen, noen perspektiver om sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret. Videre fortalte Olav Østebø, en av hovedforfatterne bak evalueringsrapporten og tidligere ass. leder for ambulansetjenesten og beredskapskoordinator i Helse Stavanger, om hva han mener er de viktigste læringspunktene for både LVS og AMK. Til slutt var det en diskusjon mellom de to innlederne. E-æringskurset som Olav nevner kan du finne her:  Totalforsvaret. 

Loading