Webinar om håndtering av trusler om selvmord Del 2

Psykiater Ewa Næss ved OUS som er leder for Psykiatrisk legevakt i Oslo holdt også en grunnleggende innføring i dette tema i mai (Håndtering av selvmord og nødmeldetjenesten)

og nå tar hun for seg problemstillingen noe grundigere.

Ewa Næss har arbeidet med denne problemstillingen i mange år og holder kurs for både AMK, LVS og legevakter.

Etter presentasjonen samtaler hun med Guttorm Brattebø om tema.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til tema og innhold er vi i Kokom svært interessert i å motta e-post fra dere som fulgte hele eller deler av webinaret.

Eller du kan sende en mail direkte til Ewa Næss.

Du må også gjerne komme med forslag til andre tema som du mener hadde egnet seg for et webinar.

Loading