Ny rapport fra NKLM

I Vakttårnprosjektet har Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) samlet et utvalg representative legevakter – valgt etter definerte kriterium –
som leverer kontinuerlige driftsdata, som er grunnlag for statistikk og nasjonal overvåkning av aktiviteten i legevakter og legevaktsentraler i Norge.

NKLM utarbeider årlig rapporter basert på data fra de enkelte legevaktene, og en fellesrapport basert på samlete data fra alle de syv.
Denne samlerapporten basert på data fra 2020 følger vedlagt. Den viser at koronapandemien preget også vakttårnlegevaktene i 2020.

Les hele rapporten 

Loading