Jule-webinar om starten i KoKom

I år er det 25 år siden KoKom ble åpnet som nasjonalt kompetansesenter for nødmeldetjenesten her i Bergen.

Det er ingen tvil om at det har skjedd mye i medisinsk nødmeldetjeneste i løpet av disse årene, og også med KoKom.
Fra å kommunisere via det åpne og analoge helseradionettet kan vi nå kommunisere sikkert gjennom Nødnettet. Også når det gjelder AMK-struktur og måter å samhandle på har det skjedd mye.

I anledning at KoKom fyller 25 år har vi invitert den første lederen, Egil Bovim, og Kristine Dreyer som fortsatt er ansatt hos oss, til å fortelle litt om bakgrunnen for at KoKom ble startet, og hva de holdt på med de første årene.

Loading