Anbefalt lesing

  Når det haster – prestasjoner i akuttmedisinske kommunikasjonssentraler Janne Kristin Kjøllesdal (Helsedirektoratet), har levert sin Master oppgave ved BI.  J.Kjøllesdal beskriver operatørenes hverdag som «en utsatt posisjon med press på seg til å ta raske avgjørelser i tidskritiske hendelser. […]

Loading