Sett av datoen.

Konferanse for personell ved AMK og LV-sentraler Kokom, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Helsedirektoratet planlagger oppfølger fra fjorårets samling på Værnes. Den 19. og 20. november 2019 inviterer vi til ny nasjonal samling for personell ved AMK og LV-sentraler på […]

Loading