AMK Oslo har fått nytt ambulanse bestillings system

AMK Oslo har laget et eget ambulanse bestillings system for å øke kvaliteten på ambulansebestillinger og sikre riktigere prioritering mellom oppdragene. Systemet brukes på ambulansebestillinger fra legekontor/legevakt til sykehus, der pas. er tilsett av lege. Det bruker NEWS, PEWS og qSOFA for å generere hastegrad basert på vitalia og pasientens tilstand. Systemet ble kort presentert på konferansen for AMK- og LV-sentraler arrangert av KoKom, Nklm og Hdir på Værnes i november, og er senere demonstrert for fagråd for AMK i Helse Sør-Øst.
Erfaringene så langt er gode, forteller AMK Oslo, men understreker viktigheten av god kommunikasjon mellom bestiller og AMK-operatør, da det tidvis er pasienter som ikke har påvirkede vitalia, men trenger raskere hjelp enn systemet da fanger opp. Generelt er det mye positive tilbakemeldinger etter at systemet ble tatt i bruk, og AMK Oslo vil være lydhøre for tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere om ev. tilfeller der systemet ikke har fungert optimalt.

Tekst: Emil Iversen

Loading