Kriterier for å mistenke alvorlig skade

Visste du at Nasjonal Traumeplan har definert «Kriterier for å mistenke alvorlig skade» i en oversiktlig fremstilling? 

Nasjonal Traumeplan – Traumesystem i Norge ble innført ved alle regionale helseforetak i 2017. Det er viktig for alle i nødmeldetjenesten å kjenne til denne planen og spesielt kriteriene for å mistenke alvorlig skade, da disse er de best dokumenterte kriterier vi vet om i dag. Kriteriene definert i traumeplanen har medført endringer i Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp (NIMN). Forsinkelser i innføringen av nyeste versjon av NIMN flere steder forsterker behovet for at ansatte ved AMK og legevakter setter seg inn i kriterene for å mistenke alvorlig skade. Dette kan med fordel også være tema på fagdag etc.

Se oversikten her.

Nasjonal traumeplan finner du her.

Tekst: Vibeke Realfsen

Loading