Publikums kunnskap og forventninger om AMK operatørens oppgaver ved hjertestans

Publikum har forventning om å få hjelp og veiledning i selve utførelsen av hjertelungeredning av AMK operatøren ved hjertestans, men et nylig utført studie fra Stavanger viser at beslutningen om å starte hjertelungeredning eller identifisere behovet for førstehjelp relatert til hjertestans ligger hos innringeren selv (1).

Studien viste at flere informanter følte at ansvaret lå hos dem alene. Studien konkluderer med at det er viktig å inkludere AMK operatørens sin rolle i førstehjelptrening, der deltakerne mottar veiledning via telefon av en AMK operatør under kurset. Da er det viktig med øvelser der AMK-operatøren ser på seg selv som teamleder når det utføres Telefon veiledet-HLR, og dermed tydeliggjør den rollen AMK har vedrørende både beslutningstaking og ansvar for å identifisere en hjertestans, samt å forestå selve veiledningen.

Målet må være å øke publikums forståelse for AMK sitt arbeid og hjelp AMK bistår med både når det gjelder identifisering, beslutning, instruksjon og veiledning. AMK operatøren bør være klar over denne oppfattelsen som innringere kan ha, at de faktisk ikke forstår AMK sin rolle og hjelpen som kan tilbys, da spesielt i forhold til identifisering og beslutning. 

Tekst: Helene Lund

 tittel og forfatteret fra artikkelen.foto

Litteratur:

  1. Mathiesen, W., Birkenes, T., Lund, H., Ushakova, A., Søreide, E., & Bjørshol, C. (2018). Public knowledge and expectations about dispatcher assistance in out-of-hospital cardiac arrest. Journal of Advanced Nursing, Journal of advanced nursing, 30 October 2018.

 

Loading