Sikkerhetsalarmer i nødnettet fra kommunale hjemmebaserte tjenester skal rutes til AMK-sentralen

Helsedirektoratet vil ta initiativ til å stille nasjonalt krav til AMK-sentralene om mottak av sikkerhetsalarm fra nød nettbrukere i kommunale hjemmebaserte tjenester.  Dette melder de i brev 14/1-19 i forbindelse med at prøveordning for sikkerhetsalarm via Nød nett skal vare ut 2020. Prøveordningen gjelder noen utvalgte AMK-sentraler og 11 kommuner.
Les mer her.

Loading